Information
ผอ.สพม.14 ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 และได้ร่วมทำ Workshop PLC ( Profasional Learning Community) การเรียนรู้แหล่งชุมชนสู่วิชาชีพ โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา เป็นวิทยากรผู้นำในการทำ Workshop และร่วมวิพากษ์การดำเนินการกระบวนการ PLC ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางอินเตอร์เน็ต ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับชมพร้อมกัน และในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซมหานาค กทม. Cr ภาพโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพฐ. / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด