Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น 3 อัตรา
       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา และวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา บรรจุโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ ให้ข้อคิดการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การปฏิบัติตน การปรับตัวในการทำงาน สถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน และที่สำคัญคือการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณภาพ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด