Information
สพม.14 มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดกระบี่
       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำสิ่งของเครื่องใช้ อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งได้รับมอบมาจากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัด สพม.14 และจากการร่วมบริจาคสมทบของบุคลากร สพม.14 นำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 โดยมีนายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผอ.สพป.กระบี่ นายบุณยเกียรติ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด