Information
นักศึกษา ป.โท ม.รามคำแหงศึกษาข้อมูลการบริหาร สพม.14
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทายาลัยรามคำแหง จำนวน 10 คน ซึ่งขอศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารในสำนักงาน กลุ่มต่างๆ ของ สพม.14 เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่นักศึกษา สุภารัตน์..ภาพ/ เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด