Information
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา โดยมีนายเสรี บุญทอย ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด มีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนแยกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้าและสีเหลืองอย่างสวยงาม เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด