Information
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม “อินทนิลเกมส์”
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม “อินทนิลเกมส์” ณ สนามโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน มีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนและครูแยกเป็นสีที่ทำการแข่งขันอย่างสวยงาม มีนายอำเภอคุระบุรี ผู้บริหารสังกัด สพป.พังงาในอำเภอคุระบุรีร่วมในพิธีเปิด เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด