Information
สพม.14 ประเมิน นิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดพังงา ซึ่งจัดขึ้น 2 สัปดาห์ครั้ง เพื่อพบปะ พูดคุยแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของจังหวัดพังงา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพของหน่วยงานต่างๆ สำหรับครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมและพบปะพูดคุย ที่ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา และในครั้งต่อไป พาณิชย์จังหวัดพังงา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด