Information
ประเมินความพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองถลาง
       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองถลาง สังกัด สพม.14 เพื่อพิจารณาความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559 โดยการประเมินเอกสารประกอบ และคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมของโรงเรียน มีนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลางและคณะครูร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด