Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2560
       เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน รองผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รวมจำนวน 40 คน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด