Information
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยนายธัชชเวชว์ จันทรศุขศรี รับสิ่งของพระราชทาน นางณัฐญาพร เสวตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยาถวายมาลัย และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและรับการถวายรายงานของนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยา โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด