Information
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรนักเรียน
       วันที่ 7 มกราคม 2559 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียน“โครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ครั้งที่ 12” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งมีแขกผู้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธี ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
       นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต ร่วมกับวัดอนุภาษกฤษฎาราม และเทศบาลตำบลวิชิตจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 176 คน ระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้นักเรียนคณะครูได้แสดงความจงรักภักดี กตัญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตให้มีคุณธรรม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่ในกรอบแห่ง ศีลธรรม เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด