Information
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้บริหาร สพม.14
       ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคล หน่วยงานต่างๆเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา คุรุภาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา นายธนัด ก่อสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา นำกระเช้าอวยพรและขอพร นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนาย ศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เนื่องในโอกาสรับปีพุทธศักราชใหม่ 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เรวดี….ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด