Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา
       วันที่ 5 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.พังงา ประกอบด้วย วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา และสังคมศึกษา 3 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ได้แนะนำโครงสร้างและภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการทำงานโดยให้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคนในการจัดการเรียนการสอน การสอนเป็นหน้าที่หลักของครู ต้องพัฒนาตัวเอง ใฝ่รู้ในหน้าที่โดยตรง ไม่มีใครเก่งมาก่อนแต่ประสบการณ์จะช่วยสอนให้เก่งขึ้น นอกจากหน้าที่การสอนแล้วครูยังมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย ซึ่งก็จะต้องเรียนรู้และจะต้องปรับตัวในการทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม การมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนให้ได้ และสุดท้ายอวยพรให้ครูบรรจุใหม่ทุกคนใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข ทำงานให้มีความสุข เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด