Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา
       วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สพม.14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา และจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ให้การปฐมนิเทศ ได้แนะนำโครงสร้างและภารกิจหน้าที่ของ สพม.14 พร้อมให้ข้อคิดในเรื่องบทบาทหน้าที่ของการเป็นครู การมีความรับผิดชอบทั้งหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย การเป็นครูเก่ง คือ สามารถสอนเด็กที่เรียนอ่อนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น สามารถทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุดด้วยการจัดการห้องเรียนได้อย่างดี รวมถึงการปฏิบัติตน การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การศึกษาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ครูจะต้องรู้และถือปฏิบัติ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด