Information
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
       วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.ข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เรวดี…ภาพ/ข่าว้
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด