Information
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/ 2559
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11 /2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน และในที่ประชุมมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัดรับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจากกิจกรรมโครงการต่างๆ ดังนี้
       รายการที่ 1 การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทโรงเรียน / สถานศึกษา และครู อาจารย์
                     - รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
                     - รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนทับปุดวิทยา
       รายการที่ 2 การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียนผลงานประเภทเพลง
                     - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
                     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนทับปุดวิทยา
                     - รางวัลชมเชย ระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
       รายการที่ 3 การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียนผลงานประเภทละครสั้น/หนังสั้น
                     - ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
                     - รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนทับปุดวิทยา
                     - รางวัลชมเชย ระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
       รายการที่ 4 ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด