Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา
       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 3 อัตรา และวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดยได้พูดเรื่องการประเมินเตรียมความพร้อมของครูผู้ช่วย เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อให้ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมจากครูผู้ช่วยเป็นครู เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการ การรู้จักหน้าที่หลักในการทำงาน คือการสอน ทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด