Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา
       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ให้การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ได้แนะนำโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ สพม.14 และได้เน้นย้ำกับครูบรรจุใหม่ ในเรื่อง บทบาทหน้าที่ของครู ต้องสอนเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีเทคนิคการสอน เทคนิคการจัดการห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่สมบูรณ์ การปรับตัวในการทำงานในการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และสุดท้ายคือเรื่องการพัฒนาตนเอง ในด้านความรู้ จะต้องเรียนรู้ทุกวันเพื่อพัฒนางานในหน้าที่รวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด