Information
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา ทำพิธีรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมร้องเพลงชาติ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที ปลูกต้นไม้ของพ่อ ซึ่งเป็นการทำความดีด้วยกาย วาจา และใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบัลดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลา 70 ปี ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด