Information
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จังหวัดพังงา
       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพม.14 เยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดพังงา ณ สนาม แข่งขันโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและโรงเรียนสตรีพังงา โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในการแข่งขันแต่ประเภทเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคใต้ ที่จังหวัดระนองต่อไป เรวดี….ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด