Information
บันทึกเสียงคำถวายอาลัย
       นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 บันทึกเสียงคำถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ด้วยคำถวายอาลัย ความว่า “เทิด ธ พระพ่อหลวง เสด็จสรวง ล่วงลาแล้ว น้อมส่ง องค์พ่อแก้ว สถิตแล้ว สุราลัย เสียงโศก ดั่งโลกสิ้น พระภูมินทร์ ธ ดวงใจ เสด็จสู่ สวรรคาลัย ราษฎร์ร่ำให้ ไปทั่วแดน” เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด