Information
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10 /2559
       วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10 /2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ก่อนเริ่มประชุมได้มีการยืนสงบนิ่งถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 99 วินาที ชมวีดิทัศน์ พระราชกรณียกิจในคราวเสด็จจังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด