Information
เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา
       วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ซึ่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โอลิมปิก และจัดค่ายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 – 21 ตุลาคม 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 35 คน และเมื่อสิ้นสุดค่ายนี้แล้วจะมีการประเมินโดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรมค่ายศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 วิชาชีววิทยาต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด