Information
กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 ประจำปี 2559
       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็้งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้ง 3 จังหวัด โดยแบ่งทีมการแข่งขันเป็น 4 ทีม ได้แก่ทีมสหวิทยาเขตสิมิลัน พิงกัน เทพกระษัตรี และทีมรัตนรังสรรค์ ่มีประเภทกีฬาที่ำการแข่งขัน 9 ประเภท ได้แก่วอลเล่ย์บอลชาย - หญิง บาสเก็ตบอล ชาย - หญิง แชร์บอลหญิง เปตอง ชาย - หญิง วิ่งเปี้ยวผสมชาย-หญิง ชักเย่อชาย-หญิง ปาเป้า ผู้บริหารฯ และชู้ตบาส ผู้บริหารฯ และในภาคค่ำ จัดให้มีงาน sport night กีฬาสานสัมพันธ์ สพม.14 โดยมีการมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท มีชุดการแสดงของแต่ละทีมและมีการมอบธงให้กับเครือข่ายจังหวัดระนองในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในปีต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด