Information
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เกียรติยศแห่งศักดิ์ศรี 60 ปี ที่ภาคภูมิ”
       วันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดงานมุทิตาจิต " เกียรติยศแห่งศักดิ์ศรี 60 ปีที่ภาคภูมิ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 66 คน ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณ และนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานมุทิตาจิต กว่า 300 คน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด