Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 / 2559
       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/ 2559 เพื่อมอบนโยบายแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ แนวปฏิบัติต่างๆ และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญอุปสรรค ในการบริหารจัดการศัึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด