Information
ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
       วันที 11 กันยายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่ข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางชยกร อินทรสมบัติ รับมอบโล่ในฐานะผู้เกษียณในครั้งนี้ด้วย และในภาคค่ำ ร่วมงาน “๖๐ ปี ความดี...ความภูมใจ”..เรวดี..ข่าว / ขอบคุณ cr.ภาพโดย เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.และทีมงาน สพม.14
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด