Information
ครบรอบ 60 ปี สตรีพังงา ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
       เช้าวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ในโอกาสการจัดงานครบรอบ 60 ปี สตรีพังงา และมีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนสร้างโดมหน้าอาคารเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอน และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพังงา โดยมีนายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีพังงาร่วมงาน
       ภาคบ่าย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และบุคลากร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา ในโอกาสครบรอบ 60 ปี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันนำอาหาร ขนม ผลไม้และเครื่องดื่ม มาออกโรงทานกันเป็นจำนวนมาก ในการจัดงาน ครั้งนี้ คณะศิษย์เก่า ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมา โดยมีพิธีทำบุญโรงเรียน พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อนำเงินสมทบทุนในการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาโดม 1.2 ล้านบาท ถนนด้านข้างหอประชุมยาว 50 เมตร งบประมาณ 1.2 แสนบาท และทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ งบประมาณ 3.8 แสนบาท ซึ่งยอดเงินล่าสุดที่ได้รับบริจาคประมาณ 1.2 ล้านบาทเศษ โดยคณะศิษย์เก่า หรือผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสตรีพังง
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด