Information
นักศึกษาปริญญาโท ม.รามคำแหงจังหวัดภูเก็ต ศึกษาข้อมูลการบริหาร สพม.14
       วันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนางชยกร อินทรสมบัติ และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 13 คน ขอศึกษาดูงานข้อมูลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อประกอบการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด