Information
นิเทศ ติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 2
       วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ต้อนรับและพบปะข้าราชการครูสังกัด สพม.14 และสพป.พังงา รวมจำนวน 30 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู และรับการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 2 จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ และศึกษานิเทศก์ สพม.14 เพื่อติดตาม และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เสนอแนะ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม สพม.14 เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด