Information
มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมการจัดการค่าย
      วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมเอราวัณ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นวันที่สองของการจัดอบรมการจัดการค่าย โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทักษะการเป็นวิทยากรและพิธีกร และหลังเสร็จสิ้นการอบรมนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมก่อนจะกล่าวปิดการอบรมในเวลาต่อมา
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด