Information
สพม.14 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขต
       วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลยุทธิ์ จุดเน้น เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานมาตรฐาน ในแต่ละตัวบ่งชี้ และกลยุทธ์ จุดเน้น ในแต่ละตัวชี้วัดตามที่ สพฐ.กำหนด เพื่อเตรียมรับการประเมิน ติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด