Information
“บิ๊กเดย์” รณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
       วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด ตลอดจนมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพังงาร่วมกิจกรรม " บิ๊กเดย์" รณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใน วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ภายใต้การนำของนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด