Information
นิเทศ ติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู
       วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการครูสังกัด สพม.14 จำนวน 26 คน และสพป.พังงา จำนวน 12 คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู รับการนิเทศติดตาม จากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ และศึกษานิเทศก์ สพม.14 เพื่อติดตาม และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เสนอแนะ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุม สพม.14 เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด