Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2559
       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ที่โรงแรม คุระบุรีกรีน วิว รีสอร์ท อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สพม.14 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 40 คน และหลังจากประชุมเสร็จได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม Cr ภาพโดยเครือข่ายร.ร.คุระบุรีชัยพัฒนฯ / เรวดี...ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด