Information
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2559
       วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 66 คน โดยมีนางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ผู้เข้าประชุมได้ทราบถึงค่าตอบแทนและสิทธิต่างๆหลังจากเกษียณอายุราชการ และเพื่อยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญตามแบบการขอรับ วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาววลัยลักษณ์ ไกรศาสตร์ นางสาวจารุวรรณ ผลแก้ว พนักงานราชการ สพม.14 และวิทยากรผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.14 เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด