Information
สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่รางวัล ได้คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอันดับ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอันดับ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี Cr..ภาพเครือข่ายปชส.สพฐ.
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด