Information
บันทึกเสียงคำถวายพระพร
       วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 บันทึกเสียงคำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อนำไปเผยแพร่ออกอากาศระบบ เอฟเอ็ม 100 เมกกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายโสภณ เคียมการ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา คนใหม่ด้วย
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด