Information
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดงาน IPC Enterprise Market Day
       โครงการหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดงาน IPC Enterprise Market Day เพื่อให้นักเรียนหลักสูตรเคมบริดจ์(Cambridge) ฝึกปฏิบัติ ในรายวิชา Business & Enterprise และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการขายในฐานะเจ้าของกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต Cr..ภาพเครือข่าว ร.ร.สตรีภูเก็ต
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด