Information
สพม.14 บรรจุตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) จำนวน 4 อัตรา
       วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรายงานตัวบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตร 38 ค(2) จำนวน 4 อัตรา 2 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งนิติการปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้แก่นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา ได้แก่นางสาวอรรัมภา นาคผจญ นางสาวอรุณศรี ศิริพันธ์ และนางนุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้พบปะพูดคุย และกล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง 4 คน
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด