Information
เครือข่ายสหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
       วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตสมิลัน เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะและกระบวนการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบผู้บริหารสถานศึกษา และครู 5 กลุ่มสาระหลัก ในกลุ่ม สหวิทยาเขตสิมิลัน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ท้ายเหมืองวิทยา ตะกั่วป่าคีรีเขต ทุ่งมะพร้าววิทยา กะปงพิทยาคม และ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จำนวน 90 คน Cr ภาพโดย...เครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด