Information
เด็กดีบุกพังงาวิทยายนรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผลงานรางวัล “ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา”ประเทศมาเลเซีย
      วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นักเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม.14 พร้อมด้วยครูที่รับผิดชอบและผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ในเวทีนานาชาติงาน "The 27th international&Innovation Exhibition (ITEX2016)" ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่12-14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Personal – Care Products จาก ITEX’16 รางวัลพิเศษ : Asia Invention Association จากประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลพิเศษ : Wold Invention Intellectual Property Association จากประเทศไต้หวัน โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานความเป็นมาและร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นายภัคพงศ์ ได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่สร้างผลงานและชื่นชมผู้บริหารที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนทำให้ได้รับรางวัลนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดพังงา และยังกล่าวว่าจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่แผนการตลาดจังหวัดพังงาโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับโรงแรมระดับ 5 ดาวในจังหวัดพังงาเพื่อสร้างรายได้ต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด