Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2559
       วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องปรุะชุมเขางุ้ม สพม.14 ผู้เข้าร่วมประชุม มี รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อ พบปะ พูดคุย แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ ที่จะต้องดำเนินการ ตลอดจนติดตามงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการ สพม.14 มีประสิทธิภาพ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด