Information
สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์
      วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะติดตาม นำโดยนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ประธานคณะติดตาม พร้อมด้วย นางสาวณัฐนาถ ชมพูสวัสดิ์ และนางกษมา จันทร์ศรี สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และบุคลากร ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรง คือดีบุกพังงาวิทยายน ซึ่งเป็น 1 ใน 13 โรงเรียนที่ได้มีการขยายผลในปี 2559 Cr ภาพโดย เครือข่าย ปชส. / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด