Information
ประชุมพิจารณาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
       วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อพิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งมีครอบครัวยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุภาภร อาวัชนาการกุล ขออนุญาตจัดการศึกษาให้แก่นางสาวภัทรพร อาวัชนาการกุล ซึ่งเป็นบุตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สถานที่จัดการศึกษา บ้านเลขที่ 69/349 หมู่ที่1 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด