Information
เด็กดีบุกฯ นำผลงานรางวัลระดับชาติเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
      วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ นายกรสกล กิตติอำพน วิทยากรระดับ 8 กองบริหารเครือข่ายกิจการสังคม ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายศิริพงษ์ รุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการ Move Wold Togeter :เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำนักเรียน โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก ต้นยางนาประกวดในเวทีนานาชาติในงาน "The 27th international&Innovation Exhibition (ITEX2016)" ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่12-14 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ประเภท Personal – Care Products จาก ITEX’16 รางวัลพิเศษ : Asia Invention Association จากประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลพิเศษ : Wold Invention Intellectual Property Association จากประเทศไต้หวัน เข้าพบนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับการชื่นชมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และจะให้การส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้เป็นของดีจังหวัดพังงาและส่งเสริมให้มีการต่อยอดต่อไป เรวดี...ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด