Information
สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือโรงเรียนในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของโรงเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต มีนายเสรี บุญทอย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ และวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ลงพื้นที่โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีนายอภิรักษ์ สกุลสัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมต้อนรับ
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด