Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.36
       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.36 เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพม.14 จำนวน 14 คน โดยผอ.สพม.14 กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร ชมวิดิทัศน์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ .....เรวดี / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด