Information
รำลึกวันดีบุก ปี 2559
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน “วันดีบุก” ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายกำจร อุทัยวัจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน มีคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมงาน
       นายกำจร กล่าวว่า วันดีบุกเกิดขึ้นจากการดำริของ นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตั้งแต่ปี 2523-2553 โดยท่านได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกกกับโรงเรียน และได้ค้นพบประกาศพระบรมราชโองการของล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 เกี่ยวกับการขอพระราชทานนามโรงเรียนของนายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงิน 13,500 บาท ในสมัยนั้น สมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนและประสงค์ จะมีนามสกุลของตนปรากฏอยู่ในนามโรงเรียน จึงได้ข้อพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ดีบุกพังงาวิทยายน” ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2472 จึงได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันดีบุก” และเริ่มจัดงานวันดีบุกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และรำลึกถึงนายกิ้มงิ้นเชี้ยว ดีบุก ผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรก ให้ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการศึกษาเข้าร่วมกิจรรมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน โดยกิจกรรมสำคัญที่จัดในวันนี้ประกอบด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรวดี…ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด