Information
สพม.14 คัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู
       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 ของ สพฐ. ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นกระบวนการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การนิเทศ และการประเมินการสอน โดยความร่วมมือองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีความพร้อมในการเป็นหน่วยพัฒนา จำนวน 225 เขต จำนวน 9,040 คน สำหรับ สพม.14 ได้รับการจัดสรรข้าราชการครูให้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 40 คน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด